Gedragscode

Ethische normen

Vossloh Cogifer Kloos BV handelt volgens de Vossloh AG gedragscode. Deze gedragscode is wereldwijd verspreid onder alle medewerkers en partners van de Vossloh Groep.

In deze gedragscode zijn alle uitgangspunten opgenomen die er voor moeten zorgen dat gehandeld wordt volgens de wet. Op deze manier willen wij garanderen dat op een eerlijke wijze gehandeld wordt, volgens de ethische normen zoals deze door onze onderneming zijn vastgelegd, met als doel een onberispelijk gedrag te verzekeren:

 

  • Mensenrechten, eerlijke en tolerante interpersoonlijke relaties
  • Handelen volgens eerlijke handel, concurrentie, anti-kartel wetten en regelgeving
  • Wetten en regelgeving op het gebied van witwassen en ongebruikelijke betalingstransacties
  • Voorkomen van gedrag dat zou kunnen leiden tot handelen met voorkennis
  • Onderscheid tussen privé en zakelijke belangen, een vroegtijdige onderkenning van situaties die zouden kunnen leiden tot belangenverstrengeling of loyaliteitsverstrengeling
  • Richtlijnen om onwettig gedrag te voorkomen om zo omkoping en corruptie tegen te gaan
  • Bescherming van bedrijfsbelangen, beveiliging van persoonlijke data en richtlijnen voor externe communicatie
  • Bescherming van milieu, respect voor CAO, zorg voor veiligheid en gezondheid van medewerkers, veiligheid van producten