Kwaliteitsbeleid

Succesvol

Door onze producten en diensten steeds te verbeteren en gelijktijdig de veiligheid van onze collega’s te waarborgen en onze werkomgeving te beschermen, verwachten zowel Vossloh Cogifer als ook Vossloh Cogifer Kloos BV op lange termijn succesvol te kunnen blijven.

We komen tegemoet aan de wensen van onze klanten en bieden onze spoorproducten en diensten wereldwijd aan. Ongeacht of het uitvoering, kwaliteit, betrouwbaarheid of respect voor het milieu betreft, we voldoen aan de wettelijke eisen om de gezondheid en veiligheid van onze collega’s en gebruikers te garanderen.

Onze vaardigheden, motivatie en ondersteuning van de arbeidsomstandigheden, zowel voor wat betreft veiligheid als milieu, stellen ons in staat om steeds te groeien en naar nieuwe markten uit te breiden.

Managementsystemen

De managementsystemen op het gebied van kwaliteit, milieu, gezondheid en veilig werken, én het bewustzijn en training, dragen er toe bij dat we onze verplichtingen nakomen door de resultaten steeds te verbeteren.

We werken volgens een integraal kwaliteits-, veiligheids- en milieu managementsysteem. Ons kwaliteitssysteem is volgens de meest recente eisen van de Nederlandse standaard ISO 9001:2008

Ons veiligheids- en milieu managementsysteem is volgens OHSAS 18001

Graag verwijzen wij naar onze certificaten.