Disclaimer

Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

 

De informatie op de website van Vossloh Cogifer Kloos BV wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

 

Een bezoeker van de website mag geen autersrechterlijke beschermde werken of andere op de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Vossloh Cogifer Kloos BV.

 

Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website van Vossloh Cogifer Kloos BV, of met de onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website is verkregen.

 

Indien u informatie tegenkomt die in uw ogen niet goed, volledig of actueel is, kunt u contact met ons opnemen. Wij stellen uw commentaar en/of eventuele aanvullingen op prijs.

Door uw bijdragen kunnen wij onze website verbeteren.